Selecteer een pagina

Privacyverklaring Care4you Huidspecialisten

Care4you Huidspecialisten gevestigd aan de Oleander 13, 7483 CH te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@care4youhuidspecialsten.nl

Onderstaand vind je uitleg over:

 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
 • Hoe wij persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Websites van derden
 • Minderjarigen
 • Wijzigen in deze privacyverklaring
 • Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Inwerkingtreding

 

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • NAW-Gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals onderwerp of een vraag of opmerking in het contactformulier

 

Met welk doel verwerkt Care4you persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jouw inschrijving, aanvraag en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om deze website te verbeteren.

Hoe Care4you persoonsgegevens Bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier nog vragen over dan kun je contact opnemen met info@care4youhuidspecialsten.nl

 

Delen van persoonsgegevens door Care4you met derden

We verstrekken je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verklaringen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Care4you, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: skinadmin

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

 

Hoe Care4you persoonsgegevens Beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@care4youhuidspecialsten.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tord.
 • Alle medewerkers van Care4you die tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@care4youhuidspecialsten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wijzigen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toestemming voor andere doeleinden.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Care4you Huidspecialisten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen via info@care4youhuidspecialsten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek to, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10 mei 2018.